Champagne H. Blin

Rent formellt startades champagnehuset H.Blin 1947 men familjen Blin har odlat och tillverkat vin i området ända sedan 1700-talet. Företaget använder bara druvor från sina egna 123 hektar. Detta för att alltid vara säker på att frukten håller tillräckligt hög kvalitet. Majoriteten av odlingarna, 120 hektar, odlas i enlighet med reglerna för Magister Champagne, som är en variant av integrerad och hållbar produktion. Resterande tre hektar är ekologiskt certifierade. Ett skäl bland många till att H. Blin är så fokuserat på sin odling är att man gett sig sjutton på att bli bäst i världen på Champagne-druvornas småsyskon pinot meunier och frågan är om man inte redan lyckats med det. En ren pinot meunier zero dosage är bara ett av många spännande viner härifrån.

Firmans vinkällare och kontor är belägna i Vincelles/Marne och vinodlingarna ligger i direkt anslutning. Själva kallar H. Blin kommunen för ”Kungariket pinot meunier”. Även om man nu lyckats förädla champagnes småsyskon till positiv oigenkännlighet omfattar portföljen också Blanc de Blancs och viner med en hel del pinot noir. Genomgående för produkterna är att de är mycket rena, eleganta och karaktärsfulla. Någon hemlighet sitter H. Blin inte på, annat än att det alltid handlar om att ha vingården i bästa form.