Välkommen, Anna!

Vi välkomnar Anna Sundin till vårt lilla team på Terrific Wines. Anna bor i Göteborg och kommer så klart representera oss där, men också i övriga landet. Inte minst som det framförallt är henne ni kommer att stöta på i vår monter när det drar ihop sig till mässa, och om ni beställt en provning är det inte osannolikt att det är Anna som kommer och håller den. Kort sagt kommer Anna att få syssla med det mesta hos oss, men framförallt blir hon ansvarig för alla mässor och våra ambassadörer ute i landet. Hon kommer också att hålla i producentkontakter, konsumentinformation och mycket annat.

Anna har en gedigen utbildning och bakgrund i vinvärlden, där hon bland annat sedan länge tillhör kärnan i Femmes et Vins du Monde och hon har suttit domare i många internationella vintävlingar. Hon har också drivit en egen vinimport under några år och hunnit med att bo utomlands i ett par omgångar.

Terrific Wines
Ambassdor