Vi minskar vår klimatpåverkan!

”Dryckesbranschens klimatinitiativ” är ett ambitiöst projekt som startades 2018 och där flera av aktörerna på den svenska dryckesmarknaden deltar med Systembolaget i spetsen. Syftet är att samverka för att minska dryckesbranschens klimatpåverkan. Självklart är också vi med.

Den direkta bakgrunden till dryckesbranschens klimatinitiativ är Parisavtalet från 2015. Då enades världens länder om att den globala temperaturhöjningen måste hållas under två grader. En förutsättning för att lyckas är att alla deltar, från regeringar och myndigheter till företag, organisationer och enskilda personer.

De deltagande företagen och branschorganisationerna arbetar sedan tidigare med att minska sina koldioxidutsläpp och de flesta söker sig till leverantörer och samarbetspartner som är hållbart certifierade. Stort fokus ligger nu också på förpackningarna som står för den största klimatpåverkan (77 procent) inom branschen – precis som den gör det i de flesta branscher. Ett enkelt sätt att påverka är att arbeta med lättare glasbuteljer. Det är därför vi ser allt fler lätta glasbuteljer för våra viner.

Det är de enskilda deltagarna i dryckesbranschens klimatinitiativ som bestämmer hur ambitiösa de vill vara, men alla måste sammanställa och rapportera sin klimatpåverkan. Rapporterna utförs enligt metodiken i Greenhouse Gas Protocol (GHG), en internationellt vedertagen standard för beräkning och rapportering av utsläpp.

Under 2019 slutförde 34 leverantörer samt Systembolaget rapporteringen.

Tips på klimatsmart vin: Château de Brescou 2015, nr 71705, 159kr. Ett ursprungstypiskt och nyansrikt vin från Languedoc, från en producent som idag är certifierad både hållbart (terra Vitis) och ekologiskt. Dessutom CO2-neutral.

 

Terrific Wines
Ambassdor