Champagne Goutorbe-Bouillot

Som så många andra mindre champagnehus är Goutorbe-Bouillot resultatet av att flera familjer gått samman, via giftermål eller bara för att bli effektivare och bättre via samarbete. Här börjar historien i mitten av 1700-talet och handlar om familjerna Goutorbe, Bouillot och Papleux och orten är Damery. Men för att göra en lång historia kort hoppar vi fram till dagens champagnehus som omfattar åtta hektar och drivs av Bastien Papleux och hans föräldrar Dominique och Dominique (!). Kulturen sköts enligt principerna för hållbart jordbruk och är certifierat av HVE (Haute Valeur Environnementale) och Viticulture Durable de l’exploitation.

Vintips: Champagne Goutorbe Bouillot “Champs de Craie”, nr 73380, 425kr. Champagne Goutorbe Bouillot “Cuvée Louise B”, nr 73420, 499kr.

Terrific Wines
Ambassdor